Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

Maleriet "Eidsvold 1814" ble malt av Oscar Wergeland ca. 70 år etter grunnlovsforsamlingen og gitt i gave til Stortinget i 1885. Maleriet viser Christian Magnus Falsen som står oppreist og leser fra Grunnloven, mens sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie sitter ved siden av. 70 av riksforsamlingens 112 medlemmer kan identifiseres på maleriet. Maleriet "Eidsvold 1814" henger i stortingssalen.

 

Eidsvollsbygningen. (Foto: Geir Astrup Pollestad)

Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 bestod av valgte representanter fra hele sør-Norge og nord til Nord-Trøndelag. Lange avstander og knapt med tid gjorde at Nord-Norge ikke ble representert.

Riksforsamlingen hadde til oppgave å utarbeide Norges Grunnlov.

Møtene fant sted i Eidsvollsbygningen. Grunnlovsverket ble fullført 17.mai 1814 og Christian Frederik ble valgt til konge. Selve loven ble undertegnet den 18. mai, men 17. mai har senere blitt Norges nasjonaldag.

Christian Magnus Falsen ble regnet for hovedforfatter av grunnloven.

Medlemmene av Den Grunnlovgivende Forsamling:

Eidsvollsforsamlingen bestod av 112 valgte representanter. Disse ble valgt av byer, amt og fra det militæret. De aller fleste av disse var under 45 år gamle.

Søndenfjeldske Infanteri-Regiment:
Oberst: Johan Daniel Frederik Petersen
Musketer: Ole Ilerød Svendsen

Vesterlehnske Infanteri-Regiment:
Major: Just Henrik Ely
Underjæger: Osmund Bjørnsen Bercheland

Nordenfjeldske Infanteri-Regiment:
Kaptein: Peter Blankenborg Prydz
Musketer: Helge Ellingsen Waagaard

Søndenfjeldske Dragon-Regiment:
Ritmester: Eilert Waldemar Preben Ramm
Korporal: Peder Paulsen Balke

Norske Jægercorps:
Kaptein: Palle Rømer Fleischer
Korporal: Nils Dyhren

Ingenieur-Brigaden:
Kaptein: Henrik Frederik Arild Sibbern

Artilleri-Corpset:
Kaptein: Peter Motzfeldt
Sersjant: Hans Haslum

Sø-Defensionen:
Kommandør: Jens Schouw Fabricius
Secondløitnant: Thomas Konow
Underofficer: Peter Johnsen
Matros: Even Thorsen

Smaalenenes amt:
Prost: Peter Ulrik Magnus Hount
Bonde: John Sørbrøden Hansen

Akershus amt:
Kammerherre: Peder Anker
Sorenskriver: Christian Magnus Falsen

Akershusiske ridende Jægercorps:
Major: Valentin Christian Wilhelm Sibbern

Akershusiske Skarpskytter-Regiment:
Oberstløitnant: Frederik Wilhelm Bruenech Stabell
Kommandersersjant: Zacharias Mellebye

Christiania:
Professor: Georg Sverdrup
Tollprokurator: Christopher Frimann Omsen

Hedemarkens amt:
Amtmann: Claus Bendeke
Sorenskriver: Anders Aagaard Kiønig
Lensmann: Ole Olsen Evenstad

Christians amt:
Sorenskriver: Lauritz Weidermann
Sogneprest: Hans Jacob Stabel
Bonde: Anders Lysgaard

Oplandske Infanteri-Regiment:
Oberst: Diderik Hegermann
Kommandersersjant: Paul T. Harildstad

Buskeruds amt:
Prost: Frederik Schmidt
Fogd: Johan Collet
Bonde: Christopher Borgersen Hoen

Jarlsberg Grevskap:
Grev: Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Sorenskriver: Gustav Peter Blom
Bonde: Ole Rasmussen Apeness

Laurvig Grevskab:
Proprietær: Iver Magnussen Hesselberg
Skipskaptein: Anders Hansen Grønneberg
Bonde: Ole Olsen Amundrød

Bratsberg amt:
Kammerherre, amtmann: Severin Løvenskiold
Justisråd: Peter Jørgen Cloumann
Bonde: Talleiv Olsen Huvestad

Thelemarkske Infanteri-Regiment:
Kaptein: Enevold Steenbloch Høyum
Kommandersersjant: Gullik Madsen Røed

Raabøigelaugets amt:
Sorenskriver: Thomas Bryn
Bonde: Even Torkildsen Lande
Lensmann: Ole Knudsen Tvedten

Nedenæs amt:
Jernverkseier: Jacob Aall
Sogneprest: Hans Jacob Grøgaard
Lensmann: Thor Reiersen Lilleholt

Lister amt:
Kjøpmann: Gabriel Jochumsen Lund
Fogd: Jens Erichstrup
Bonde: Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Mandals amt:
Bonde: Osmund Andersen Lømsland
Bonde: Erich Haagensen Jaabæk
Bonde: Syvert Amundsen Eeg

Stavanger amt:
Sogneprest: Laurentius Oftedahl
Kjøpmann: Christen Mølbach
Bonde: Asgaut Olsen Regelstad

Søndre Bergenhuus amt:
Sorenskriver: Arnoldus von Westen Sylow Koren
Sogneprest: Georg Burchard Jersin
Bonde: Brynild Andersen Gierager

Bergenhusiske Infanteri-Regiment:
Kaptein: Ole Elias Holck
Musketer: Niels Johannesen Loftesnes

Norde Bergenhuus amt:
Kanselliråd og Sorenskriver: Lars Johannes Irgens
Sogneprest: Nicolai Niels Nielsen
Bonde: Peder Hiermand

Romsdals amt:
Amtmann: Hilmar Meincke Krogh
Prost: Jens Stub
Bonde: Elling Olsen Valbøe

Søndre Throndhjems amt:
Sogneprest: Jacob Hersleb Darre
Sorenskriver: Anders Rambech
Klokker: Lars Larsen Forsæth

Første Throndhjemske Infanteri-Regiment:
Kaptein: Georg Ulrik Wasmuth
Sersjant: Daniel Larsen Schevig

Andet Throndhjemske Infanteri-Regiment:
Kaptein: Jacob E. Lange
Sersjant: Helmer Andersen Giedeboe

Throndhjemske Dragoncorps:
Premierløitnant: Frederik Hartvig Johan Heidmann
Kvartermester: Peter Johnsen Ertzgaard

Røraas Bergcorps:
Kaptein: Richard Floer

Nordre Throndhjems amt:
Prost: Hans Christian Ulrik Midelfart
Sogneprest: Hieronymus Heyerdahl
Bonde: Sivert Paulsen Bratberg

Frederikshald:
Kanselliråd, byfogd, sorenskriver: Carl Adolph Dahl

Frederiksstad:
Kanselliråd, byfogd: Anders Michael Heiberg

Moss:
Byfogd: Gregers Winther Wulfsberg

Drammen:
Forvalter: Nicolai Schejtli

Kongsberg:
Bergmester, direktør: Paul Steenstrup

Holmestrand:
Sogneprest: Hans Hein Nysom

Tønsberg:
Grosserer: Carl Peter Stoltenberg

Laurvig:
Justisråd og sorenskriver: Christian Adolph Diriks

Porsgrund:
Grosserer: Jørgen Aall

Schien:
Grosserer: Diderik Cappelen

Kragerøe:
Byfogd: Christian Hersleb Hornemann

Øster Risøer:
Kjøpmann og jernverkseier: Henrik Carstensen

Arendal Deputation:
Distriktslege: Alexander Christian Møller

Christianssand:
Residerende kapellan: Nicolai Wergeland
Grosserer: Ole Clausen Mørch

Stavanger Bye:
Kjøpmann: Peder Valentin Rosenkilde

Bergen Byes Deputerende:
Sorenskriver: Wilhelm Friman Koren Christie
Grosserer: Frederik Meltzer
Residerende kapellan: Jonas Rein
Grosserer: Jens Rolfsen

Molde:
Byfogd: Frederik Motzfeldt

Christianssund:
Kjøpmann: John Moses

Throndhjems Bye:
Etatsråd: Anders Rogert
Grosserer: Peter Schmidt jr.

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.09 | 10:58
Arbeiderpartiet har mottatt 1
30.08 | 13:02
Høyre har mottatt 1
24.01 | 10:55
Fremskrittspartiet har mottatt 1
06.10 | 02:59
Norske statsministre har mottatt 1
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE